Zastrzeżenia prawne i stopka redakcyjna

1. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zgodnie z obowiązującym prawem, Chaga jest dopuszczona w Europie i USA tylko jako suplement diety, ale nie jako lek. Suplementy diety nie są lekami, ale są klasyfikowane jako żywność. Nie zastępują one zdrowej i zróżnicowanej diety oraz świadomego stylu życia. Muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Tradycyjna medycyna zachodnia nie uznaje korzyści płynących z przyjmowania większości suplementów diety! Dlatego należy zaznaczyć, że Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. nie sugeruje terapeutom ani konsumentom, że stosowanie Chaga a/o Chaga+Mumijo może złagodzić lub nawet wyleczyć choroby i dolegliwości lub, bardziej ogólnie, poprawić stan zdrowia i jakość życia.

Chaga.shop by OMEGA 777 Life Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść opisów zamieszczonych na tej stronie we fragmentach pochodzących od różnych autorów.
Są to informacyjne fragmenty publikacji (np. od autora B. O'Connera) i przedstawiają jedynie kulturowo-historyczne zastosowanie Chagi. Stwierdzenia te nie zostały ocenione przez organy takie jak US FDA, UE lub inne. Ten produkt nie jest przeznaczony do leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom.

Feedbacks klienta są dodatkowo zgłoszone korzyści zdrowotne i nie są oceniane przez FDA, UE lub innych.

Proszę skonsultować się z licencjonowanym pracownikiem służby zdrowia, czy jest to właściwe dla Ciebie.

2. Certyfikaty dla Bearmedicine®.

Bearmedicine's® Chaga posiada różne analizy laboratoryjne zatwierdzone przez państwo oraz certyfikat dopuszczający do obrotu w kraju członkowskim UE.oraz zgłoszenie publiczne dotyczące dystrybucji suplementów diety (Anzeige eines Nahrungsergänzungsmittel §5), nr 111.11101.0.01281 (2018) Republiki Federalnej Niemiec.

3. Recenzje i referencje

W przypadku, gdy wyrażam zgodę na przesłanie pisemnej recenzji produktu i opinii do Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. a/o BEARMEDICINE®, jestem świadomy i zgadzam się, że Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. a/o BEARMEDICINE® może wykorzystać ten materiał do publikacji w Internecie lub w mediach drukowanych i dźwiękowych.

4. Odpowiedzialność za szkody na osobie

Jako konsument, nieodwołalnie zrzekam się prawa do jakiegokolwiek regresu lub roszczeń wobec Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. lub jakiejkolwiek innej zaangażowanej osoby ("Powiązane Strony"), w wyniku jakiegokolwiek rodzaju fizycznej, psychicznej lub innej straty lub szkody o jakimkolwiek charakterze, poniesionej przez konsumenta, bezpośrednio lub pośrednio, lub przez rodzinę konsumenta, spowodowanej zdarzeniem w jakikolwiek sposób związanym z konsumpcją produktów Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. . Jako konsument, zwolnię Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. oraz podmioty stowarzyszone z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, działań, odpowiedzialności lub strat wynikających z naruszenia powyższych oświadczeń konsumentów.

5. Kontakt / Nadruk

Chaga.shop by OMEGA 777 Life Sp. z o.o.
Merchant Street 5/1
VLT 1171 Valletta
Malta / Europa
[email protected]

Company Reg.No: C 91383
Numer podatkowy 999808715
VAT-ID. MT26243819

Chaga.shop jest produktem firmy OMEGA 777 Life Sp. z o.o.
BEARMEDICINE® i CHAGACCINO® są zarejestrowanymi znakami towarowymi na licencji OMEGA 777 Life Ltd.

© OMEGA 777 Life Sp. z o.o. 04/2019

100% gratis
Wysyłka

na wszystkie zamówienia powyżej 100€

... i wszystkie zamówienia poniżej statku na tylko 50% kosztów wysyłki!

Skontaktuj się z nami

  • To pole służy do celów walidacji i powinno pozostać niezmienione.